Koulutukset ja työpajat

Haluamme työllämme edistää parempaa työviihtyvyyttä ja työhyvinvointia. Koulutuksiemme ydin on avata ryhmän dynamiikkaan juurtuneita toimintatapoja ja malleja ja hitsata ryhmän jäsenet toimimaan voimakkaammin kohti yhteistä päämäärää. Tavoitteenamme onkin, että lyhyenkin koulutusjakson jälkeen ryhmä toimii paremmin ryhmänä.

Meille on tärkeää, että koulutuksissamme on luottamusta herättävä ja hyväksyvä ilmapiiri, jossa jokainen osallistuja voi kokea olevansa riittävä juuri sellaisena kuin on siitä hetkestä alkaen, kun astuu harjoitustilaan. Väärää olemisen tapaa ei ole.

Hyödynnämme koulutuksissamme draaman metodeja, joiden kautta pyrimme kokemuspohjaisesti tuomaan läsnäolon ja kohtaamisen teemoja tarkasteluun. Usein sisällytämme työpajoihimme käytännön osuuden lisäksi lyhyen luennon, jolla käymme läpi kokemuksen taustalla vaikuttavia teemoja ammentaen muun muassa dialogisuuden teorioista ja avoimen dialogin menetelmän periaatteista.