Skrollaa alas nähdäksesi case-esimerkit!

Ryhmä levittäytyy tasaisesti ympäri kokoustilaa, jonka tuolit ja penkit lepäävät pinottuina seinän vieressä. Kouluttajat pyytävät ryhmää muodostamaan suuren piirin, mistä hieman hermostuneesti liikuskeleva joukkio suoriutuu ansiokkaasti. Nopeita naurahduksia, pikaisesti vaihdettuja katseita. Rohkeus lisääntyy askel askeleelta, hermostuneisuus muuttuu vapautuneisuudeksi, hymyt leviävät ihmisten kasvoille, heitetään yläviitosia. Ryhmän hiljaisinkin jäsen alkaa pikkuhiljaa vapautua rennossa ilmapiirissä, kenties ensimmäistä kertaa ryhmässä työskentelynsä aikana. Ryhmä kootaan päivän päätteeksi loppurinkiin: yksi kokee olevansa voimakkaammin osa ryhmää, toinen tiedostaa, miten huonosti toisinaan kuuntelee hänelle annettujen tehtävien yksityiskohtia.


Teatterin ja draaman keinot ovat tehokas tapa purkaa sekä yksilön omia että ryhmän sisällä vallitsevia, henkisiä jumiutumia. Tai sitten vain pidetään hauskaa saunaillan merkeissä.

Haluamme työllämme edistää parempaa työviihtyvyyttä ja työhyvinvointia. Koulutuksiemme ydin on avata ryhmän dynamiikkaan juurtuneita toimintatapoja ja malleja ja hitsata ryhmän jäsenet toimimaan voimakkaammin kohti yhteistä päämäärää. Tavoitteenamme onkin, että lyhyenkin koulutusjakson jälkeen ryhmä toimii paremmin ryhmänä. Esteeksi ryhmän parhaan potentiaalinsa saavuttamiselle usein nousee ryhmän yksilöiden kokemat pelot, epävarmuus, riittämättömyys, hyväksytyksi tulemisen tarve.

Meille on tärkeää, että koulutuksissamme on luottamusta herättävä ja hyväksyvä ilmapiiri, jossa jokainen osallistuja voi kokea olevansa riittävä juuri sellaisena kuin on siitä hetkestä alkaen, kun astuu harjoitustilaan. Väärää olemisen tapaa ei ole.

 

Alla kuvatut caset ovat esimerkkejä, eivät valmispaketteja. Jokainen tilaisuus suunnitellaan aina alusta asti asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan.

CASE 1

Koulutuksen kesto: 2h / 6h
Kouluttajien lukumäärä: 2
Koulutuksen sisältö: Yrityksen toiveiden pohjalta suunniteltu työhyvinvointikoulutus, jossa draaman metodeja hyödyntäen avaamme ryhmän dynamiikkaa ja tutkimme yksilön paikkaa ryhmässä ja sen suhdetta tähän.
Suunnittelupalavereja: 1

 

CASE 2

Koulutuksen kesto: 5 x 6h
Kouluttajien lukumäärä: 2
Koulutuksen sisältö: Koulutusjakso, jossa kantavina teemoina ovat läsnäolo, tunnelukot ja niiden purkaminen, huomio pois itsestä ja toisten kuunteleminen.
Suunnittelupalavereja: 1

 

Tarjoa meille palveluitasi!
Etenkin tiukkoina aikoina valuutanvaihdossa luovuus on valttia. Jos koulutus- ja virkistysbudjetti on tältä vuodelta jo käytetty, tarjoa palveluita, mainostilaa tai vaikka viikonlopuksi auto lainaan. Yllätä meidät!